Không gian nhà hàng

Thoáng gió

Không gian thoáng mát với 3 tầng "view" mở thoáng gió.
Không gian tầng 3 Gánh Đậu - Bún Đậu Mắm Tôm

Tầng 3

Gánh đậu - tầng 3

View nhìn từ tầng 3 Gánh Đậu - Bún Đậu Mắm Tôm

Tầng 3

view nhìn từ lan can

5242

Tầng 3

gánh đậu - tầng 3

425

Tầng 3

thoáng lộng gió

Xanh mát

Khoảng sân rộng cùng hồ cá, hoa sen